Storbonden

Han Peder va storbonde og hadde flere ansatte. Han hadde lagt merke til at på lørdagskvellan va det my liv og røre på låven. En dag spurte han en av …

Les mer