Mikkel

Alle barna kom gjennom svingdøren unntatt Mikkel, han mistet en testikkel.

Les mer